Du har besvaret 0% af spørgeskemaet.
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Kolbs Læringsstiltest

Dette spørgeskema er designet til at finde ud af din foretrukne læringsstil som voksen. I årenes løb har du sikkert udviklet læringsvaner, der hjælper dig til at få mere gavn af nogle erfaringer end af andre.
Du er muligvis ikke klar over dette, og dette spørgeskema vil hjælpe dig med at identificere dine læringspræferencer og dele dem med andre.

Dette spørgeskema vil sandsynligvis tage dig omkring 10 minutter at udfylde. Nøjagtigheden af dine resultater afhænger af, hvor ærlig du er. Der er ingen rigtige eller forkerte svar.
Hvis du er mere enig end uenig i et udsagn, skal du svare Ja. Hvis du er mere uenig, end du er enig i, så svar Nej. Hvis du tænker på, hvilken situation du skal tænke på, når du besvarer et spørgsmål, så tænk bare på, hvordan du er, når du arbejder med mennesker. Følg din mavefornemmelser i stedet for at bruge tid på at overveje dit svar.

Der er 84 spørgsmål i undersøgelsen.